Auction Sniper

Automated Sniping for eBay Auctions

Auction Sniper Help

Risker med att snipa

Auction Sniper gör allt för att ditt bud ska placeras, men på grund av yttre omständigheter som vi inte kan kontrollera över, kan vi ej med 100% säkerhet garantera att ditt bud blir placerat. Våran nuvarande statistik påvisar att nästan 100% av alla Auction Snipers bud framgångsrikt blivit placerade. Dessutom befinner sig våra servrar endast 8 mil ifrån eBays servrar. Detta hjälper oss att minimera trafikflödet som kan störa din snipe.

Vi vill bara vara säker på att du får veta om de problem som kan inträffa med våra servrar när de ska placera ett bud åt dig :

Hårdvaruproblem:   Det är möjligt att saker kan gå snett p.g.a. hårdvaruhaverier. Vi försöker minimera dessa risker genom att endast använda pålitlig modern teknik, och vi övervakar ständigt prestandastatusen på våra servrar samtidigt som vi kör med ett kraftfullt backup-system i bakgrunden.

eBay serverproblem:  eBays servrar är inte alltid stabila eller pålitliga. Ibland är de slöa med att ta emot bud och små fel kan göra att inte budet kommer fram. Ibland ser det ut som eBays servrar funkar perfekt, men det kan vara så att småsaker i deras system inte fungerar korrekt vilket vårat system måste ha tillgång till för att allt ska fortlöpa smidigt.

Stockningar i internettrafiken och oväntade fördröjningar:   Vanlig internetrafik är oförutsägbar. Nätverksstockningar kan fördröja meddelanden att nå fram till eBay i tid. Vi försöker minimera dessa risker genom att ha flera kopplingar direkt mot en huvudkoppling ut mot internet.

Clock Synchronization:
Auction Sniper synchronizes our clocks using on-time servers throughout the world. On very rare occasions they have been known to be inaccurate. These instances may disrupt your sniping service; occasionally not placing the snipe on time, or sometimes placing it earlier than expected.

Informationen på den här sidan är till för att du ska förstå varför det kan hända att ditt bud inte blir placerat i tid. Nästan alla av Auction Snipers bud blir framgångsrikt placerade, men det är viktigt att känna till att det finns vissa risker.